Kategorija: Neuvrščeni

Joža Kralj (1946 – 2023)

Joža je bil eden od stebrov našega društva. Redno se je udeleževal društvenih izletov in vedno priskočil na pomoč, kadar je bilo to potrebno. Še septembra smo v Lipanci zlagali drva …. Huda in kratka bolezen ga je prekmalu iztrgala iz naše sredine. Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Joža Kralj (1946 – 2023)

Joža Kralj je bil eden od stebrov planinskega društva, prava maskota. Vedno pripravljen priskočiti na pomoč, kadar smo potrebovali pridne roke. Še v septembru smo skupaj na Lipanci zlagali drva. Huda in kratka bolezen ga je ustavila mnogo prezgodaj …. Ohranili ga bomo v lepem spominu.