Planinsko društvo Bled

Na Bledu je lepo, v gorah je še lepše

office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Na gospodarskem področju delujeta gospodarski in markacijski odsek. Gospodarski odsek ima na skrbi oskrbovalno cesto od Medvedove konte do planine Lipanca in vzdrževalna dela ob in na sami koči. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je v prednostnem načrtu dograditev prizidka na severo-vzhodni strani koče, nad rezervoarji. S tem se bodo predvsem zaščitili kletni prostori in rezervoarji v

njih, povečale pa se bodo tudi same kapacitete koče – pridobila se bodo nova ležišča v sobah in na skupnih ležiščih.