Igor Smolej (1943 – 2023)

Igorja Smoleja je k sodelovanju v društvu povabil takratni predsednik PD Bled in stanovski kolega, Janez Petkoš. Seveda mu kot ljubitelju narave, po poklicu je bil ing. gozdarstva (kasneje magister inženir gozdarstva), v prostem času pa je rad zahajal v hribe, ni bilo potrebno dvakrat reči. Društvu se je tako pridružil že leta 1983 in takoj začel z delovanjem v upravnem odboru, katerega član je bil vse do leta 2022. Že na ustanovni seji je bil imenovan v t.i. propagandno komisijo. Glavna naloga komisije je bila popularizacija planinske dejavnosti in posledično pridobivanje novih članov. Komisija je organizirala fotografske razstave, predavanja s planinsko tematiko, planinske izlete, tako za člane, kot šolsko mladino, skrbela je za obveščanje javnosti preko objav v časopisih, Planinskem vestniku, Radia Triglav… Kot ljubiteljski fotograf je bil Igor konkretno zadolžen za oglasno desko na blejski avtobusni postaji, kjer je objavljal novice iz dejavnosti društva, fotografije s planinskih izletov… Velikokrat je bil Igor na planinskih izletih fotograf in s svojimi izkušnjami hkrati tudi spremljevalec. Določeno obdobje je v društvu opravljal tudi delo tajnika, več let je bil podpredsednik. Nemalokrat je bil delovni predsednik in vodil občne zbore društva. Igor je bil spoštovan član UO, njegovi predlogi so bili vedno preudarni in konkretni. Bil je delaven in vedno korekten. V zadnjih letih je začel pešati zaradi bolezni, vendar se je kljub temu, če mu je zdravstveno stanje dopuščalo, udeleževal sej upravnega odbora. Tiho je odšel tik pred novim letom, na pragu svojega 81. rojstnega dne. Za svoje delo je prejel bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS. Igorju se še enkrat zahvaljujemo za njegovo delo in doprinos k razvoju društva. Naj počiva v miru.