Planinsko društvo Bled

Na Bledu je lepo, v gorah je še lepše

office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Predsednik društva:    Janez Petkoš

Blagajnik društva:     Andrej Vidic

Tajnik društva:         Maks Osvald

Upravni odbor:

Bregant Beno, Gogala Bojan, Jakopič Franci, Marolt Anton, Osvald Maks, Petkoš Igor, Petkoš Janez st., Polak Rudi, Pretnar Brane, Ražen Matej, Smolej Igor, Soklič Gvido, Urevc Rado, Vidic Andrej in Vukaševič Marina

 

Nadzorni odbor:

Soklič Ljubo – predsednik, Skumavec Meta – namestnik

Omovšek Peter – član, Černe  Jana – namestnik

Fon Karel – član, Kapus Mojca – namestnica

 

Častno razsodišče:

Svetina Helena – predsednica, Tomc Jože – namestnik

Vukaševič Marina – članica, Arh Slavko – namestnik

Osvald Maks – član, Bernard Bernardka – namestnica