Razpis za delo oskrbnika v Blejski koči na Lipanci

Planinsko društvo Bled

Riklijeva cesta 9

4260 Bled

 

Zadeva: Razpis za delo oskrbnika v planinski koči na Lipanci

 

 

Planinsko društvo Bled objavlja razpis za delo oskrbnika v planinski koči na Lipanci.

Delo poteka preko celega leta. Oskrbnik bi z delom pričel s 1. nov. 2019.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:

 

– imajo osnovno računalniško znanje (delo z blagajno in internetom)

– pogovorno obvladajo vsaj en tuj jezik – angleško

– imajo ustrezne delovne izkušnje

– imajo zaželeno znanje vzdrževalnih opravil v koči

 

Prijave s kratkim življenjepisom, dosedanjimi izkušnjami in opisom svojega videnja dela v koči pošljite do 31. marca 2019 na naslov:

 

Planinsko društvo Bled, Riklijeva cesta 9, 4260 Bled s pripisom “RAZPIS”.

 

Dodatne informacije lahko dobite pri predsedniku društva Janezu Petkošu na

tel.št. 031 834 128.

 

S prijavljenimi kandidati bo opravljen razgovor. O izbiri boste obveščeni.