PODATKI DRUŠTVA

26murka-Pisarna društva
se nahaja v I. nadstropju gostišča Murka na Bledu, Riklijeva cesta 9. Uradne ure so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu, od 18. do 20. ure. Društvo lahko kontaktirate tudi preko spletnega naslova: pdbled@pzs.si

Plačilo članarine, prijave na izlete in ostalo, uredite pri Heleni, v času uradnih ur ali na tel. št.: 041 986 231.

ORGANI DRUŠTVA

Predsednik društva:   Rado Urevc

Blagajničarka društva:   Helena Svetina

Tajnica društva:  Marija Vukašević

Upravni odbor:

Bernardka Bernard, Igor Petkoš, Marko Petkoš, Matej Ražen, Jerca Šolar Rihtar, Marija Vukašević

Nadzorni odbor:

Drago Kralj  – predsednik, Vesna Lukan Oražem – članica, Meta Skumavec – članica

Častno razsodišče:

Vesna Lukan Oražem – predsednica, Marija Vukašević – članica, Breda Kersnik – članica