PODATKI DRUŠTVA

26murka-Pisarna društva
se nahaja v I. nadstropju gostišča Murka na Riklijevi cesti 9 na Bledu. Uradne ure so vsako sredo, od 18. do 20. ure.

Plačilo članarine, prijave na izlete in ostalo uredite pri blagajniku Andreju Vidicu v času uradnih ur, tel. št.: 031 638740.

Predsednik društva:    Janez Petkoš

Blagajnik društva:     Andrej Vidic

Tajnik društva:         Maks Osvald

Upravni odbor:

Bregant Beno, Gogala Bojan, Jakopič Franci, Marolt Anton, Osvald Maks, Petkoš Igor, Petkoš Janez st., Polak Rudi, Pretnar Brane, Ražen Matej, Smolej Igor, Soklič Gvido, Urevc Rado, Vidic Andrej in Vukaševič Marina

 

Nadzorni odbor:

Soklič Ljubo – predsednik, Skumavec Meta – namestnik

Omovšek Peter – član, Černe  Jana – namestnik

Fon Karel – član, Kapus Mojca – namestnica

 

Častno razsodišče:

Svetina Helena – predsednica, Tomc Jože – namestnik

Vukaševič Marina – članica, Arh Slavko – namestnik

Osvald Maks – član, Bernard Bernardka – namestnica