Občni zbor 2015

Občni zbor Planinskega društva Bled.

Naše planinsko društvo je eno najstarejših blejskih društev; daljnega leta 1949 so ga ustanovili planinski zanesenjaki, ki jih je spodbudil Oskar Delkin. Lani je društvo delovno praznovalo 65-letnico svojega obstoja. Zgradilo je lični prizidek Blejske koče na planini Lipanci, ki nas v goste vabi celo leto. Občni zbor je odprl predsednik društva Janez Petkoš, ki je pozdravil in nagovoril zbrane udeležence. Počastili smo spomin na lani umrla planinca Henrika Zadela in Franceta Breganta in na letos preminuli mentorici planinskega podmladka, Marijo Stare in Anko Banič Studen, od katerih smo se nedavno poslovili. V kratkem kulturnem programu, ki je sledil, sta nam zaigrala glasbena talenta s podružnične šole Ribno, sklenili pa so ga pevci MPZ Triglav s planinsko himno Oj Triglav, moj dom. Delovni program občnega zbora je izpolnilo poročanje o vseh dejavnostih društva, ki so se odvijale v letu 2014. Predsednik upravnega odbora PD Bled je v svojem poročilu predstavil in orisal predvsem problematiko v zvezi z gradnjo prizidka planinske koče. Kljub večletnemu trudu in prizadevanju društvu (še) ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja. Društvo je v začetku leta prejelo tudi odločbo o rušitvi! prizidka. Zaradi te odločbe so sledili ukrepi in aktivnosti, med katerimi je Janez Petkoš izpostavil podporo in pomoč, ki jo je našemu društvu nudil podpredsednik PZS in direktor Slovenskega planinskega muzeja, Miro Eržen. Udeleženci občnega zbora smo sprejeli sklep, da se mu s pismeno zahvalo oddolžimo za njegovo prizadevanje. Iz poročil delovnih odsekov navedimo nekaj podatkov: v letu 2014 je društvo skupaj s planinskim podmladkom štelo 317 članov. Markacisti skrbijo za cca. 160 km poti in steza. Veliko dela so opravili v zvezi s čiščenjem potov po žledo-in vetrolomu. Vodniški odsek je organiziral 11 pohodov in izletov. Trije vodniki: Matej Ražen, Rado Urevc in Jerca Šolar so obnovili vodniške licence. Predstavimo še vodje delovnih odsekov in funkcionarje društva: predsednik nadzornega odbora je ing. Ludvik Soklič, tajnik društva Maksimilijan Osvald, blagajnik Andrej Vidic, gospodarski odsek vodi podpredsednik društva, Gvido Soklič, vodniški odsek vodi Matej Ražen, odsek za markacije in poti vodi Marko Petkoš, komisijo za varstvo narave Beno Bregant in planinski podmladek vodi Marina Vukaševič. Investicija v obnovo planinske koče je znašala okoli 31.000 evrov. Po sprejemu zaključnega računa je sledil plan dela za leto 2015, ki je zajel tri poglavitne naloge društva: nadaljne aktivnosti v zvezi z legalizacijo prizidka koče, sanacijo strehe na Murki in priprave na izgradnjo čistilne naprave pri planinski koči, ter zamenjavo energenta (kurilnega olja) z lesom. Na zboru smo zaslužnemu planincu, Smolej Igorju, v priznanje za njegovo dolgoletno delo predali sliko slikarke Drage Soklič. Občnega zbora se je udeležilo 66 članov. Po zaključku uradnega dela programa je sledilo nadvse zanimivo potopisno predavanje Janeza Pretnarja o Ognjeni zemlji, Patagoniji in Slovencih, ki so tu našli svoj drugi dom. Popestrila nam ga je originalna južnoameriška glasba in pesmi in nenazadnje Janezova duhovita pripoved. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju, ki je trajalo še pozno v pomladno noč. Zapisal: Tonček Marolt

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>